Museum

Rondleidingen

Het Coöperatie Museum verzorgt ook rondleidingen door het museum voor groepen. Dit kan ook op andere tijden dan de standaard openingstijden. Voor scholen is er een speciale educatiedoos samengesteld waarmee de kinderen op zelfstandige wijze het museum kunnen ontdekken. Rondleidingen verzorgen wij graag op afspraak. Toegang en rondleiding zijn gratis.

Expositie

Mede vanwege de beperkte ruimte in het museum, organiseren we regelmatig wisseltentoonstellingen. De wisseltentoonstelling voor 2017 heeft als onderwerp: ’40 jaar Nationaal Coöperatie Museum’. Deze tentoonstelling is gedurende 2017 te zien, in ieder geval t/m oktober.

De wisseltentoonstelling voor 2018 heeft als belangrijkste onderwerp het leven en werken van M.C.M. de Groot, dé coöperator van Schiedam. Naar hem is zelfs een straat vernoemd.

Collectie

De collectie is verkregen uit het bezit van particulieren, maar vooral uit dat van de vroegere (opgeheven) verbruikscoöperaties. Een gedeelte van de genoemde collecties kan (tijdelijk) elders in een extern depot zijn ondergebracht.

De zeer omvangrijke collectie van het coöperatiemuseum is onder te verdelen in vier deelcollecties:

  • Objecten: Talrijke artikelen welke verkrijgbaar waren in de Coöpwinkels en hoorden bij het dagelijks leven, zoals voeding, ontspanning en persoonlijke verzorging. Te noemen valt een groot aantal verpakkingen van levensmiddelen en gebruiksartikelen, in alle denkbare vormen, soorten en materialen. Voorts gereedschappen, reclamemateriaal, (afdelings)vlaggen, jubileumherinneringen en veel kunstuitingen verbandhoudend met het coöperatieve leven.
  • Boeken: Er worden honderden jeugdboeken geëxposeerd, uitgegeven door de toenmalige Handelskamer (HAKA), welke vanaf 1920 verkrijgbaar waren tegen inlevering van “punten“, waarmee HAKA-artikelen waren voorzien. Ook is ter inzage een groot aantal boeken en ingebonden rapportages (jaarverslagen, periodieken, brochures, overzichten, notulen e.d. betreffende de Coop- praktijk) handelend over de geschiedenis van de Verbruikscoöperaties in Nederland en, in beperkte mate, ook van buitenlandse Coöperaties.
  • Beeldmateriaal: Foto´s en dia´s van coöperatieve activiteiten, zoals bedrijfsinrichtingen, fabrieken, winkelinterieurs, congressen, ledenvergaderingen alsmede films, audio- en videobanden met samenvattingen en hoogtepunten uit de geschiedenis van de coöperaties.
  • Documentatie: Tenslotte is ter inzage nog een grote hoeveelheid tijdschriften, krantenknipsels, -artikelen, correspondentie, oorkonden en overige archivalia.