Vrienden

Steun het Coöperatief museum!

Wilt u het museum ondersteunen? Dat kan met een gift of door vriend te worden.

Vriend worden
Het Nationaal Coöperatiemuseum heeft een Vereniging van Vrienden. De leden betalen jaarlijks een contributie van 15 Euro, eventueel aangevuld met een vrijwillige bijdrage.

De vereniging ondersteunt het museum financieel met een jaarlijkse donatie ten behoeve van de vrijwilligerskosten en projectbijdragen.

Het museum is gevestigd in een historisch beeldbepalend pand, waarvan het onderhoud relatief veel geld kost. Ook met de inrichting en het in stand – en levend houden van het Coöperatieve erfgoed is veel geld gemoeid.

Gift
Indien u ons museum eenmalig of structureel wilt ondersteunen met een gift, kunt u deze overmaken naar onze rekening:

  • IB: NL98INGB0002182502
  • BIC: INGBNL2A
  • Fiscaalnummer: 814989433

Ons museum valt onder de Culturele ANBI-regeling, giften komen in aanmerking voor belastingaftrek als de drempel daarvoor wordt overschreden.

Lid van de Vereniging van Vrienden worden kan natuurlijk ook, het lidmaatschap met een eventuele bijdrage valt ook onder de regeling. Om u aan te sluiten bij de Vereniging van Vrienden kunt u ons mailen, bellen of u kunt langskomen. Alle informatie hiervoor kunt u vinden op onze contactpagina.

Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020

ANBI publicatie 2021